Villkor

GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Detta avtal innehåller de fullständiga villkoren som gäller för ditt deltagande i vår webbplats. Om du vill använda webbplatsen och dess verktyg och tjänster läs dessa användarvillkor noggrant. Genom att besöka den här webbplatsen eller använda någon del av webbplatsen eller något innehåll eller tjänster härav, samtycker du till att bli bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till alla villkor, då du inte kan få tillgång till webbplatsen eller använda innehåll eller några tjänster på webbplatsen.

ÄNDRINGAR AV VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Ändringar av detta avtal kan göras och genomföras av oss från tid till annan utan särskild meddelande till din sida. Avtal publiceras på webbplatsen återspeglar senaste avtalet och du bör noga granska samma innan du använder vår webbplats.

ANVÄNDNING AV SIDAN

På webbplatsen kan du skicka erbjudanden, sälja, marknadsföra, bud och handla online. Men du förbjudet att göra följande handlingar, nämligen: (a) använda våra webbplatser, inklusive dess tjänster och eller verktyg om du inte kan bilda juridiskt bindande avtal, är under 18 år, eller är tillfälligt eller på obestämd tid avstängas från att använda våra sidor, tjänster eller verktyg (b) Placeringen av en objekt i olämpligt kategori eller områden på våra webbplatser och tjänster, (c) samla in information om användarnas personliga information, (d) manövrering priset på ett objekt eller stör med andra användares listor, (f) publicera falska, felaktiga, vilseledande, nedsättande eller ärekränkande material, (g) vidta alla åtgärder som kan skada klassificeringssystem.

Registreringsinformation

För att du ska slutföra registreringsprocessen på vår webbplats måste du ange ditt fullständiga juridiska namn, nuvarande adress, en giltig e-postadress, användarnamn och annan information som behövs för att slutföra registreringsprocessen. Du måste kvalificera att du är 18 år eller äldre och måste vara ansvarig för att hålla ditt lösenord säkert och vara ansvarig för alla aktiviteter och innehåll som laddas upp under ditt konto. Du får inte vidarebefordra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär. All information som du lämnar eller som samlats in av webbplatsen eller tredje part under varje besök på platsen skall omfattas av villkoren i EUcasino nedladdning sekretesspolicy.

Term

Detta avtal kommer att vara i full kraft och verkan medan du använder webbplatsen. Du kan säga upp ditt medlemskap när som helst oavsett anledning genom att följa instruktionerna på ”UPPSÄGNING AV konto” i inställningen sida.Vi kan säga upp ditt medlemskap av någon anledning som helst. Om du använder en betald version av tjänsten och vi avbryter ditt medlemskap i tjänsten på grund av att du har brutit detta avtal kommer du inte rätt till någon återbetalning av outnyttjade prenumerationsavgifter. Även efter ditt medlemskap avslutas, kommer vissa delar av detta avtal förbli i kraft.

ICKE-KOMMERSIELLT ANVÄNDAS AV MEDLEMMAR

Medlemmar på denna socialt nätverkande webbplats är förbjudna att använda tjänsterna på webbplatsen i samband med några kommersiella strävanden eller ventures. Detta inkluderar att ge länkar till andra webbplatser, vare sig anses vara tillräckligt konkurrensutsatta till den här webbplatsen eller inte. Juridiska personer eller enheter, inklusive men inte begränsat till organisationer, företag och / eller företag får inte bli medlemmar i EUcasino nedladdning och bör inte använda webbplatsen för något syfte.

LÄNKAR & RUNDHÖRN

Olagliga och / eller obehörig användning av tjänsterna, inklusive obehörig inhämtning av eller länkning till områdena kommer att undersökas och tillämpliga juridiska åtgärder kan vidtas. Vissa länkar är dock välkomna till webbplatsen och du får upprätta hyperlänk till lämplig del på webbplatsen, förutsatt att: (i) du skicka din länk bara inom forumet, chatten eller forumet avsnitt, (ii) du inte avlägsna eller dölja något annonser, meddelanden om upphovsrätt eller andra meddelanden om att det placeras på platsen, (iii) länken inte ange eller antyda någon slags sponsring eller stöd av din webbplats och (iv) du genast sluta ge några länkar till webbplatsen på skriftlig märke från oss. Du måste dock kontrollera upphovsrätt på hemsidan som du vill länka till att se till att en av våra innehållsleverantörer inte har sin egen politik i fråga om direkta länkar till deras innehåll på våra webbplatser.

GARANTIFRISKRIVNING OCH UNDANTAG / BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR

Vi gör inga uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser med avseende på programmet eller några produkter som säljs via Program (inklusive, utan begränsning, garantier om fitness, säljbarhet, icke-intrång eller underförstådda garantier till följd av en kurs av prestanda, hantera eller handel användning). Dessutom gör vi inga utfästelser om att driften av vår sajt fungerar utan avbrott eller felfritt och vi kommer inte att vara ansvarig för följderna av eventuella avbrott eller fel. Vi kan ändra, begränsa åtkomst till, tillfälligt eller avbrytas webbplatsen eller någon del av den när som helst. Den information, innehåll och tjänster på webbplatsen tillhandahålls ”i befintligt skick”. När du använder webbplatsen och eller delta i dessa, förstår och godkänner du att du deltar på egen risk.

Sekretess

Du samtycker till att inte lämna ut information som du får från oss och eller från våra kunder, annonsörer, leverantörer och medlemmar forum. All information som lämnas till genom en slutanvändaren enligt ett program är patentskyddad information EUcasino nedladdning. Sådan kund är konfidentiell och får inte lämnas ut. Publisher samtycker till att inte reproducera, sprida, sälja, distribuera eller kommersiellt exploatera sådana företagshemligheter på något sätt.

ICKE-ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER

Dina rättigheter av vad slag kan inte tilldelas eller överföras till någon, och varje sådant försök kan resultera i uppsägning av detta avtal, utan skuld till oss. Vi kan dock överlåta detta avtal till någon person som helst utan förvarning.

Upphävande

Underlåtenhet av EUcasino nedladdning att insistera på strikt efterlevnad av något av de villkor och förbund i denna förordning skall inte tolkas som en avveckling eller upphävande av några rättigheter eller avhjälpa att vi kan ha, och får inte heller tolkas som ett avstående från eventuella överträdelse av villkor, villkor eller överenskommelser härav, som villkor och förbund skall fortsätta att vara i full kraft och effekt.

och Avskiljbara Villkor.

I händelse av att någon bestämmelse i dessa villkor befinns ogiltig eller ogenomförbar enligt någon något beslut eller dom, sådan bestämmelse skall anses gälla endast i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, och resten av dessa Villkor skall kvarstå giltigt och verkställbart enligt dess villkor.

Hela Avtalet

Detta avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med de materiella lagar https://www.eucasinodownload.com/sw/, utan någon hänvisning till konflikter-i-lagar principer. Avtalet beskriver och omfattar hela avtalet mellan oss och dig, och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, utfästelser, garantier och överenskommelser med avseende på webbplatsen, innehållet och material som tillhandahålls av eller genom webbplatsen, och föremålet för detta avtal .

Val av Lag; Jurisdiktion; Forum

Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller skillnad som kan uppstå mellan parterna ut ur, i förhållande till eller i samband med detta avtal skall oåterkalleligen in till exklusiv behörighet för domstolarna i https://www.eucasinodownload.com/sw/, med undantag av andra domstolar utan att ge verkan åt dess lagvalsregler eller ditt hemland eller bosättningsland.