Algemene Voorwaarden

AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Deze overeenkomst bevat de volledige bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname aan onze site. Als u naar de site met inbegrip van de tools en diensten te gebruiken lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door.Door het bezoeken van deze site of het gebruik van een deel van de site of enige inhoud of diensten van dit document, gaat u ermee akkoord gebonden te worden door deze voorwaarden en bepalingen. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden, dan kunt u geen toegang tot de site of gebruik maken van de inhoud of de diensten in de site.

WIJZIGING VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

Wijzigingen van deze overeenkomst kan worden gemaakt en uitgevoerd door ons van tijd tot tijd zonder specifieke kennisgeving aan uw kant. Overeenkomst op de Site geeft de meest recente overeenkomst en dient u zorgvuldig te bestuderen dezelfde voordat u gebruik maken van onze site.

GEBRUIK VAN DE SITE

De Site stelt u in staat om aanbiedingen te plaatsen, verkopen, adverteren, bied-en online winkelen. U bent echter verboden om de volgende handelingen te doen, te weten: (a) gebruik maken van onze sites, met inbegrip van zijn diensten en tools of als u niet in staat zijn om juridisch bindende contracten vormen, zijn onder de leeftijd van 18, of zijn tijdelijk of voor onbepaalde tijd opgehangen aan het gebruik van onze sites, diensten of tools (b) de terbeschikkingstelling van een artikelen in ongepaste categorie of gebieden op onze sites en diensten, (c) het verzamelen van informatie over de persoonlijke informatie van gebruikers, (d) het manoeuvreren van de prijs van een item of interfereren met andere gebruikers ‘listings; (f) plaatsen vals, onjuist, misleidend, lasterlijk, of smadelijke inhoud, (g) maatregelen te nemen die het rating systeem kunnen beschadigen.

Registratie-informatie

Voor u aan de sign-up te voltooien in onze site, moet u uw volledige naam, huidige adres, een geldig e-mailadres, gebruikersnaam en alle andere informatie die nodig is om het aanmeldingsproces te voltooien. U moet in aanmerking dat u 18 jaar of ouder en moet verantwoordelijk zijn voor het houden van uw wachtwoord te beveiligen en is verantwoordelijk voor alle activiteiten en de inhoud die worden geüpload onder uw account. U mag niet verzenden van wormen of virussen of code van een destructieve aard. Alle informatie die u verstrekt of verzameld door de site of aan derden tijdens een bezoek aan de site is onderworpen aan de voorwaarden van EUcasino downloaden privacybeleid.

Termijn

Deze Overeenkomst zal in volledig kracht en effect blijven terwijl u de Website. U kunt uw lidmaatschap op elk moment en om welke reden dan ook door het volgen van de instructies op de “opheffing van het account” in de instellingen pagina. Wij kunnen uw lidmaatschap om welke reden dan ook op elk gewenst moment. Als u een betaalde versie van de Service en wij uw lidmaatschap in de Dienst omdat u inbreuk op deze overeenkomst, zal u geen recht op enige terugbetaling van ongebruikte abonnementsprijzen. Ook na uw lidmaatschap wordt beëindigd, zullen bepaalde delen van deze overeenkomst blijven van kracht.

NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK VAN DE LEDEN.

Leden op deze social networking website is verboden om de diensten van de website te gebruiken in verband met enige commerciële doelen of ondernemingen.Dit omvat het verstrekken van links naar andere websites, of geacht concurrerende naar deze website of niet. Juridische personen of entiteiten met inbegrip van maar niet beperkt tot, organisaties, bedrijven en / of zaken kunnen geen lid worden van EUcasino downloaden en moet de site niet te gebruiken voor enig doel.

LINKS & KADRERINGEN

Illegale en / of onbevoegd gebruik van de Diensten, inclusief onbevoegde ontwerpen van of linken naar de sites zullen worden onderzocht en alle mogelijke juridische stappen kunnen worden genomen. Sommige links zijn echter welkom op de site en u mag hyperlink naar juiste deel binnen de site op voorwaarde dat: (i) u uw link plaatsen alleen binnen het forum, chat of message board sectie, (ii) u nietverwijderen of onleesbaar te advertenties, het auteursrecht of andere kennisgevingen op het geplaatst op de site, (iii) de link niet gesteld of gesuggereerd enige sponsoring of goedkeuring van uw site en (iv) u onmiddellijk te stoppen met het aanbieden van links naar de site op schriftelijk merken van ons. U moet echter het copyright te bekijken op de homepage waar u wenst te verbinden om ervoor te zorgen dat een van onze content providers niet haar eigen beleid ten aanzien van directe links naar hun inhoud op onze sites.

GARANTIE EN UITSLUITINGEN / BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij maken geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het Programma of de producten verkocht via het Programma (inclusief, zonder beperking, garanties van fitness, verkoopbaarheid, niet inbreuk, of een impliciete garanties die voorvloeien uit een cursus van de prestaties, het omgaan , of het commercieel gebruik). Daarnaast maken we niet dat de werking van onze site ononderbroken of vrij van fouten, en wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten. Wij kunnen, de beperking in de toegang tot, op te schorten of stopte met de site of enig onderdeel daarvan op elk moment veranderen. De informatie, inhoud en diensten op de site worden aangeboden op een “as is” basis. Wanneer u de website gebruikt en of nemen zij hieraan, begrijpt u en gaat ermee akkoord dat u deelneemt op eigen risico.

Vertrouwelijkheid

U verklaart dat u informatie die u krijgt van ons en of van onze klanten, adverteerders, leveranciers en forum leden bekend te maken. Alle informatie die door een eindgebruiker op grond van een programma is eigendom van informatie van EUcasino download. Dergelijke klanten informatie is vertrouwelijk en mag niet openbaar worden gemaakt. Uitgever stemt niet te reproduceren, te verspreiden, verkopen, verspreiden of commercieel te exploiteren zulk merkgebonden informatie op een manier.

NIET-OVERDRACHT VAN RECHTEN

Uw rechten van welke aard dan ook kan niet worden toegewezen of overgedragen aan iedereen, en elke poging kan leiden tot beëindiging van deze Overeenkomst, zonder aansprakelijkheid voor ons. Maar we kunnen deze overeenkomst toe te wijzen aan elke persoon op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving.

Verklaring van afstand

Verzuim van de EUcasino downloaden aan te dringen op strikte naleving van een van de bepalingen, voorwaarden en convenanten hiervan mogen niet worden beschouwd als een afstand of verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel dat de we kunnen hebben, noch zal het worden opgevat als een verklaring van afstand van eventuele latere schending van de bepalingen, voorwaarden of overeenkomsten van dit document, welke bepalingen, voorwaarden en convenanten zal blijven volledig van kracht.

en Scheidbaarheid.

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden is ongeldig of onuitvoerbaar blijken op grond van een rechterlijke uitspraak of beslissing, een dergelijke bepaling worden geacht te zijn alleen van toepassing voor zover maximaal is toegestaan ​​door de wet, en de rest van deze Algemene Voorwaarden blijven geldig en afdwingbaar op basis van de voorwaarden ervan.

Volledige Overeenkomst

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het materiële recht van https://www.eucasinodownload.com/nl/, zonder enige verwijzing naar conflict-of-juridische principes. De overeenkomst beschrijft en omvat de gehele overeenkomst tussen u en ons, en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en afspraken met betrekking tot de site, de inhoud en de materialen die door of via de site, en het onderwerp van deze overeenkomst.

Keuze van de Wet; Jurisdictie; Forum

Elk geschil, controverse of verschil dat kan ontstaan tussen de partijen uit, met betrekking tot of in verband met deze overeenkomst wordt hierbij onherroepelijk voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van https://www.eucasinodownload.com/nl/, met uitsluiting van alle andere rechtbanken, zonder gelding van de conflictregels daarvan of in de staat of land van vestiging.